QUẢNG CÁO MARKETING ONLINE - Đăng tin thủ công hổ trợ SEO website

 
⛳         Đăng tin thủ công hổ trợ SEO website
Chi phí : 1,2 triệu
- Đăng 600 tin 
- Mỗi ngày 20 tin/20 web khác nhau
- Nội dung : 2 ngày cần phải thay đổi một lần ( điều này rất quan trọng dành cho khách có web để không bị đánh giá là spam)
- Về nội dung : Khách hàng gửi 2-3 nội dung có sẵn, sau đó chúng tôi sẽ biến tầu ra nhiều bài khác nhau để đăng và thay đổi tiêu đề liên tục cho khách. Rất tôt cho SEO web.
👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌
Chi phí : 1,5 triệu thay đổi bài mỗi ngày
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃