QUẢNG CÁO MARKETING ONLINE - Dịch vụ thiết kế Fanpage
🌻🌻🌻Dịch vụ thiết kế Fanpage🌻🌻🌻
Gói: 1.000.000đ bao gồm:

- Fanpage bán hàng với tên đẹp
- Thiết kế banner : 2 tấm
- 2 bài giới thiệu hay bài PR về trang fanpage hoặc bài giới thiệu về sản phẩm hoặc dịch vụ đang kinh doanh
- Tạo ra các trang chứa thông tin sản phẩm đẹp giống như một trang web.
🎄🎄🎄🎄Xem Mẫu: 🎄🎄🎄🎄